Home   Nieuws   Algemene informatie   Jamisa school   Foto's   Facebook

Stichting Friends for Brikama.
Hulp in Gambia

Opgericht 27 februari 2015Algemene informatie Stichting Friends for Brikama
Stichting Friends for Brikama is statutair opgericht 27-02-2015 en zal handelen onder voornoemde naam.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62776355.
Het RSIN nr. daarbij is 854952688
Postadres is Dr. Colijnstraat 33 1775CG Middenmeer
Mail adres: info@friendsforbrikama.nl

De stichting heeft een rekening bij de KNAB bank. IBAN nr. is: NL97 KNAB 0723 0833 98
ten name van: St. Friends for Brikama


De stichting heeft de  ANBI  status.


Het bestuur van de stichting bestaat statutiar uit 4 personen:

Monica Wildeboer- van Rossum; Voorzitter
Arnold Meijerink; Secretaris
Frans Wildeboer; Penningmeester
Maria Gepkens; Lid.

De bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen derhalve van de stichting geen loon.
De stichting heeft geen personeel in dienst.
Niemand kan handelend namens de stiching optreden, behoudens de leden van het bestuur.


Doelstelling van de stichting:
Hulp aan de weduwe Samateh Sillah en haar kinderen.
Het ondersteunen van de Jamisa school.

En zorgen dat de armste kinderen door aanschaf van o.a schooltenues (weer terug) naar school kunnen.
Hulp aan inwoners van het dorpje Jalambang.

Wat betekent dat voor dit jaar?
Voornamelijk, omdat er geen startkapitaal is, werven van fondsen om onze doelstelling te bereiken.
Dit gaan we doen door allerlei promotie activiteiten van onze stichting.
Het huisje van de familie Sillah heeft een nieuw dak nodig.
We willen zorgen dat een aantal kinderen (weer) naar school kunnen.
Voor de inwoners van Jalambang moeten er enkele waterputten komen. Er kan dan kleinschalige landbouw worden opgestart.

Beleidsplan
Financieel overzicht

Terug naar boven